Hộp Bút

Tên sản phẩm: hôp bút

Kích thước: theo yêu cầu
Chất liệu : giấy, theo yêu cầu

Giá : theo qui cách và mẫu mã sản phẩm 

Mẫu mã: Nhận đặt hàng theo yêu cầu

Khách hàng : abc Danh mục : HỘP QUÀ TẶNG Ngày hoàn thành : 31-10-2017 Hộp Bút

Presets Color