HỘP YẾN SÀO

Tên sản phẩm: hộp yến sào

Kích thước: theo yêu cầu
Chất liệu : giấy, theo yêu cầu

Giá : theo qui cách và mẫu mã sản phẩm 

Mẫu mã: Nhận đặt hàng theo yêu cầu

Khách hàng : abc Danh mục : HỘP GIẤY Ngày hoàn thành : 30-10-2017 HỘP YẾN SÀO

Presets Color